مژده که میلاد شه خاتم است
                      عید سعید نبى اکرم است
                    مژده که مسرورى عالم رسید
                        خرمى عالم و آدم رسید

        میلاد پیامبر اکرم و امام صادق(ع) تهنیت باد

 

شست سایت رسمی نیازمندیهای اینترنتی کشور