گروه تبلیغاتی شست با برگزاری دومین دوره مسابقات خود ،  از کاربران گرامی دعوت بعمل می آورد 
شرایط شرکت در مسابقه:
با ثبت هر آگهی ویژه یک شانس درقرعه کشی شست داشته باشید 
شاید شما برنده دومین دوره  از مسابقات شست باشید !
جایزه : دستبند هوشمند 

شروع دومین دوره مسابقات از : 96/3/1