یه جاده یه سفر

یه ماه عسل

یه سقف که از ستاره پره

هم مسیر بهشت

من و تو و عشقِ جدا شده از دلهره

آمد رمضــــــــان و التــــــــهابــــــــی ست به لــــــــب
هر لحظـه مــــــــرا حسرت آبــــــــی ست به لــــــــب
با شــــــــوق لــــــــب تــــــــو “ربنــــــــا” می خوانـــم
هر بوسـه به پــای تـــــو دعای مستجابی ست به لــب
اللهــــــــم عجــــــــل لــــــــولیــــــــک الفــــــــرج

شست سایت رسمی نیازمندیهای اینترنتی کشور SHAST.IR