خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما
جز غم عشق تو ما را نبود سودایی / عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما . . .

سایت شست فرا رسیدن ایام عزاداری امام حسین را بر مومنین  تسلیت عرض می کند

شست سایت رسمی نیازمندیهای اینترنتی کشور 

www.shast.ir